kinh tế Việt Nam

Giải “cơn khát vốn” cho doanh nghiệp hậu Covid

14/09/2022

Thiếu vốn, không tiếp cận được vốn vay của ngân hàng đang là thực trạng phổ biến của các doanh nghiệp.  Mới đây, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, Hội đồng Tư vấn Cải...

Xem chi tiết