Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu nguồn lực doanh nghiệp

Dịch vụ Tái cấu trúc

Cung cấp dịch vụ Tái cấu trúc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng đồng hành giúp doanh nghiệp thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng đồng hành giúp doanh nghiệp thích ứng

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ M&A

Phát hiện tiềm năng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập, chiến lược rút vốn và thị trường vốn. Thương vụ là một cơ hội thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh hơn, phát triển năng lực theo...

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ huấn luyện Public

Cung cấp dịch vụ Tái cấu trúc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng đồng hành giúp doanh nghiệp thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng đồng hành giúp doanh nghiệp thích ứng

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ đào tạo Inhouse

Chương trình đào tạo Inhouse của VERCO sẽ trang bị cho doanh nghiệp những kiến thức - kỹ năng và kinh nghiệm để thoát khỏi những vấn đề trong quản trị tài chính thường gặp phải.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp chuyển đổi số

Cung cấp dịch vụ Tái cấu trúc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng đồng hành giúp doanh nghiệp thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng đồng hành giúp doanh nghiệp thích ứng

Tìm hiểu thêm

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp

Với mục tiêu giải quyết nút thắt về vốn, tài chính và quản trị cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng cộng đồng kết nối chặt chẽ, chia sẻ mọi nguồn lực giữa các doanh nghiệp....

Tìm hiểu thêm

Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư dành cho nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài. Tầm nhìn và mục tiêu là cung cấp các giải pháp đầu tư tối ưu nhất cho nhà đầu tư, cũng như các kiến...

Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp cần tư vấn giải pháp tối ưu nguồn lực ?

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đủ nhân lực, tài lực và trí lực để có thể
nắm bắt các cơ hội phát triển trong giai đoạn 2021-2025

Liên hệ với chúng tôi