Đội ngũ chuyên gia

Chúng tôi sở hữu đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực

Nguyen Duy Luan

TS. Nguyễn Duy Luận

Cố vấn công nghệ, CEO kiêm Chủ tịch của UZip Inc

Can Van Luc

TS. Cấn Văn Lực

Chuyên gia kinh tế Trưởng ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Nguyen Kim Hung

Ông Nguyễn Kim Hùng

Chuyên gia tài chính, Chủ tịch Kim Nam Group.

Nguyen Kim Dung

Ông Nguyễn Kim Dũng

Chuyên gia công nghệ, Tổng Giám đốc Kim Nam Digital