Thông tin giảng viên

Giới thiệu

Nguyễn Kim Hùng

Chuyên gia tài chính – tái cấu trúc doanh nghiệp

“Được làm là hạnh phúc”

– Nguyễn Kim Hùng

► Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam (VIDEM)
► Chủ tịch Kim Nam Group, tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái đa dạng gồm 12 công ty thành viên ứng với 12 lĩnh vực: khai thác khoáng sản, công nghệ, đầu tư, bất động sản, logistics, thực phẩm, truyền thông,…
► Đã đào tạo giảng dạy Public và Inhouse cho trên 10.000 học viên doanh nghiệp
► Là diễn giả chính trong nhiều diễn đàn lớn được tổ chức bởi Chính phủ, Bộ Ban ngành,…
► Tham gia Hội đồng tư vấn, tham mưu dự thảo các luật (Nghị định, Thông tư), Thông quan Viện, Hiệp hội
► Được đông đảo cộng đồng doanh nhân SMEs yêu mến và tin tưởng
► Cùng các học viên doanh nhân xây dựng Công ty công nghệ (VERIG LENDING)