Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt

Verco – Vietnam Enterprise Restructuring Company

Với sứ mệnh “Nâng tầm doanh nghiệp Việt", VERCO tự hào:

Đồng hành cùng Cơ quan, ban ngành

Mong muốn là cánh tay nối dài giữa Cộng đồng doanh nghiệp và Cơ quan, ban ngành, thể hiện qua việc đồng hành cùng Cơ quan, ban ngành tại các sự kiện cấp Quốc gia.

Cung cấp hệ sinh thái giải pháp tối ưu nguồn lực

Mang đến hệ sinh thái các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp: Đào tạo, tư vấn, ứng dụng công nghệ và dịch vụ hậu cần kinh doanh. Tạo nền tảng phát triển doanh nghiệp bền vững.

Cộng đồng 20.000 doanh nhân chất lượng

Cộng đồng doanh nhân đa ngành nghề, không ngừng phát triển trên khắp Việt Nam

Kiến tạo sân chơi - Xây dựng giá trị phục vụ xã hội

Cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng hệ thống của VERCO, xây dựng các giải pháp tối ưu nguồn lực doanh nghiệp (Giải pháp tài chính, Giải pháp tư vấn doanh nghiệp,...)

Vision Mission

Trở thành doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu về dịch vụ Tái Cấu Trúc

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu về dịch vụ Tái Cấu Trúc, M&A và tối ưu hóa nguồn lực (ERP) trong cộng đồng doanh nghiệp SME

Sứ mệnh

– Nâng tầm giá trị doanh nghiệp Việt

– Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho xã hội

– Ứng dụng, chia sẻ và đào tạo những công cụ quản lý, quản trị doanh nghiệp tiên tiến nhất

– Tạo nền tảng phát triển doanh nghiệp bền vững, mang lại lợi ích cho cổ đông.

Giá trị cốt lõi

  • Tư duy hệ thống
  • Thấu hiểu khách hàng
  • Chia sẻ nguồn lực
  • Hợp tác lâu dài (Hợp tác dài lâu)
  • Sáng tạo là sức mạnh
Liên hệ với chúng tôi

Liên kết, hợp tác với những đối tác hàng đầu

Hãy cùng VERCO thực hiện sứ mệnh

“Nâng tầm doanh nghiệp Việt”

Liên hệ với chúng tôi