Thông tin giảng viên

Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Duy Luận

Cố vấn công nghệ
► Tiến sĩ Nguyễn Duy Luận hiện là đối tác thành viên kiêm Kiến trúc sư trưởng về tiền điện tử của JWC Block chain Ventures.
► CEO kiêm Chủ tịch của UZip Inc; nơi cung cấp giải pháp nền tảng mở giải quyết những thách thức trong vận chuyển và giao hàng ở giai đọan cuối tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ thông qua việc sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence), Máy tính tự học (Machine Learning) và Chuỗi khối (BlockChain) trong tiền tệ số trên mạng
► Phó Giám đốc Đối ngoại của Đại học Hoa Kỳ tại Việt Nam (AUV), trường đại học Mỹ phi lợi nhuận đầu tiên và duy nhất tại Đà Nẵng,Việt Nam. Đây là tổ chức cung cấp nền giáo dục chất lượng Hoa Kỳ với học phí hợp lý đáp ứng nhu cầu thay đổi của các nước Châu Á Thái Bình Dương; lấy phương châm học hỏi hôm nay, lãnh đạo ngày mai với các giá trị xã hội.
► Đồng sáng lập và đầu tư vào một số công ty như Streaming Curiosity Inc., là công ty đã phát triển phần mềm cốt lõi mới cho công nghệ Tương tác ảo gia tăng thực tế (Augmented Reality).
► Đối tác điều hành của Tập Đoàn Amland và đã thực hiện thành công dự án chuyển đổi LED lớn nhất bang California (trị giá 16 triệu đô la cho thành phố Oakland).

Khoá học

Chưa có bài viết nào được đăng