Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính?

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính?

adminquantri

0 Bình luận

08/08/2020

Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính là mức độ sử dụng vốn vay trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm hy vọng gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu (ROE) hay thu nhập trên một cổ phần thường (EPS).

Đòn bẩy tài chính chính là sự kết hợp giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong công việc điều hành chính sách tài chính của doanh nghiệp. Đòn bẩy tài chính sẽ rất lớn trong các doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu. Ngược lại, đòn bẩy tài chính sẽ thấp khi tỷ trọng nợ phải trả nhỏ hơn tỷ trọng của vốn chủ sở hữu.

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính?

Các nhóm đòn bẩy tài chính

Tổng nợ/Tổng tài sản (D/A)

Hệ số nợ trên tổng tài sản (D/A) đo lường mức độ sử dụng nợ vay của doanh nghiệp để tài trợ cho tổng tài sản. Có nghĩa là trong tổng số tài sản hiện tại của doanh nghiệp được tài trợ khoảng bao nhiêu phần trăm là nợ vay.

Hệ số này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: mục đích vay, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp. Để biết được tỷ số này cao hay thấp có thể so sánh với tỷ số trung bình ngành.

Hệ số nợ/Vốn (D/C)

Tổng nợ/(Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu)

Hệ số nợ trên vốn (D/C) này cung cấp cho các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư về sức mạnh về tài chính, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào có tỷ lệ nợ trên vốn cao so với mức bình quân ngành thì doanh nghiệp đó có thể có tình hình tài chính không khả quan.

Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu (D/E)

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) phản ánh quy mô tài chính của doanh nghiệp, cho ta biết về tỷ lệ nợ và vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động của mình. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là một trong những tỷ lệ đòn bẩy tài chính thông dụng nhất.

Hệ số đòn bẩy tài chính

Tổng tài sản bình quân/Vốn chủ sở hữu bình quân

Hệ số này thể hiện vốn vay và vốn chủ sở hữu bình quân trong cả một thời kỳ. Tỷ số này thấp thể hiện khả năng tự chủ tài chính nhưng cũng cho thấy doanh nghiệp chưa tận dụng được nhiều lợi thế của đòn bẩy tài chính.

Hệ số chi trả lãi vay (EBIT/Chi phí lãi vay)

Hệ số chi trả lãi vay cho biết mức độ lợi nhuận trước thuế và lãi vay đảm bảo khả năng trả lãi của một doanh nghiệp.

  • Chỉ số này > 1 chứng tỏ doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng trả lãi vay. 

  • Chỉ số này

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính?

  • Nhằm duy trì hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường sử dụng nợ vay, với mục đích bù đắp sự thiếu hụt vốn và mong muốn gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc thu nhập trên một cổ phần (EPS)

  • Đòn bẩy tài chính như một công cụ thúc đẩy lợi nhuận sau thuế từ vốn của chủ sở hữu, vừa là một công cụ kìm hãm sự gia tăng đó. Sự thành công hay thất bại đều nhờ vào sự khôn ngoan của chủ đầu tư khi lựa chọn cơ cấu tài chính, khả năng gia tăng lợi nhuận là điều mong muốn của tất cả chủ sở hữu, trong đó đòn bẩy tài chính là một công cụ được các nhà quản lý rất ưu dùng.

  • Các doanh nghiệp còn sử dụng đòn bẩy tài chính như “Lá chắn thuế”. Bởi khoản tiền lãi vay phải trả được coi là khoản chi phí hợp lý và được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Điều đó giúp số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp ít đi, làm gia tăng lợi nhuận.

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính

Sử dụng đòn bẩy tài chính như lá chắn thuế.

Hiện nay, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính như “liều thuốc kích thích” với kỳ vọng rằng tỷ suất sinh lời trên tài sản cao hơn lãi suất vay nợ. Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy tài chính vừa mang lại lợi nhuận nhưng cũng chứa đựng đầy rủi ro. Chính vì vậy, nhà đầu tư, doanh nghiệp nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ khi sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng nguồn lợi nhuận.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận