Trái phiếu doanh nghiệp và những điều không thể bỏ qua

Trái phiếu doanh nghiệp và những điều không thể bỏ qua

adminquantri

0 Bình luận

06/08/2020

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là một hình thức huy động vốn. Vậy trái phiếu doanh nghiệp là gì?  Những đối tượng nào được phát hành trái phiếu doanh nghiệp?

 1. Khái niệm trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

 1. Đối tượng được phát hành trái phiếu

– Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

 1. Điều kiện và đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

Pháp luật quy định điều kiện và đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp tại điều 6 nghị định số 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 

 • Kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp

Do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt phát hành căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp và tình hình thị trường.

 • Khối lượng phát hành

Do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng huy động của thị trường trong từng thời kỳ.

 • Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu

a) Đối với trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước, đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam;

b) Đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, đồng tiền phát hành thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành;

c) Đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cùng loại với đồng tiền phát hành.

 • Mệnh giá trái phiếu

a) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam.

b) Mệnh giá của trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

 • Hình thức trái phiếu

a) Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử;

b) Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành.

 • Lãi suất danh nghĩa trái phiếu

a) Lãi suất danh nghĩa trái phiếu doanh nghiệp có thể xác định theo một trong các phương thức: lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi;

b) Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi, doanh nghiệp phát hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng;

c) Doanh nghiệp quyết định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt phát hành phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ. Lãi suất trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành ngoài việc tuân thủ quy định tại Nghị định này phải phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Các loại hình trái phiếu doanh nghiệp

a) Trái phiếu không chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền;

b) Trái phiếu chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

 • Giao dịch trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác.

 • Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Do doanh nghiệp phát hành quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và thông lệ thị trường phát hành, được công bố cho nhà đầu tư trước khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

KẾT LUẬN:

Trái phiếu doanh nghiệp là kênh đầu tư sinh lời khá an toàn với các nhà đầu tư. Cũng là 1 kênh huy động vốn cực kì hiệu quả mà các doanh nghiệp cần biết. Hiện nay, có rất nhiều người đang không hiểu rõ về trái phiếu hoặc đang nhầm lẫn trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu. Vì vậy, dù là nhà đầu tư hay chủ doanh nghiệp đều cần nắm rõ những điều nêu trên. Hoặc tham dự các khóa đào tạo về vốn& tài chính doanh nghiệp, chiến lược nguồn vốn, khóa đào tạo đầu tư chứng khoán….để hiễu rõ trước khi đầu tư.

 

 

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận