kinh tế số

Gỡ khó bài toán “Chuyển đổi số” cho doanh nghiệp 

12/09/2022

Chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quá trình chuyển đổi số càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn còn những rào...

Xem chi tiết