chiến lược tài chính cá nhân dành cho giới chủ

Cắt lỗ: Nguyên tắc “tối thượng” trong đầu tư chứng khoán

01/08/2022

Cắt lỗ hay còn được gọi là “cutloss” là việc nhà đầu tư chủ động đóng vị thế đồng thời chấp nhận mất một khoản lỗ khi mà cổ phiếu nắm giữ có sự biến động không như mong...

Xem chi tiết