chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp

VERCO tổ chức thành công Khóa huấn luyện “Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp” K41 tại TP HCM

13/09/2022

Trong hai ngày 09/9 và 10/9, VERCO đã tổ chức thành công Khóa huấn luyện “Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp” K41 tại TP Hồ Chí Minh.  Khóa  “Chiến lược nguồn vốn” là một trong 4 khóa huấn luyện...

Xem chi tiết