Quản trị dòng tiền là gì? Lập kế hoạch dòng tiền trong doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền là gì? Lập kế hoạch dòng tiền trong doanh nghiệp

adminquantri

0 Bình luận

18/10/2019

Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp nếu tốt sẽ giúp doanh nghiệp có một sức khỏe tài chính tốt. Việc quản trị dòng tiền không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp.

Quản trị dòng tiền

Quản trị dòng tiền doanh nghiệp là gì?

Vậy quản trị dòng tiền doanh nghiệp là gì?

Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp là các hoạt động điều chỉnh liên tục dòng tiền ra vào trong doanh nghiệp để tối đa hóa các giá trị của doanh nghiệp. 

Có hai loại dòng tiền của doanh nghiệp phát sinh theo hai thời hạn khác nhau đó là ngắn hạn và dài hạn nên các công việc quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp cũng chia ra tương ứng đó là quản trị dòng tiền ngắn hạn và quản trị dòng tiền dài hạn.

Với bất kỳ doanh nghiệp nào thì việc quản trị dòng tiền hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp phát triển ổn định để có thể mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển. Có thể nói việc quản trị dóng tiền sẽ quyết định đến sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và sự sống còn của doanh nghiệp.

Một ví dụ đơn giản như nếu quản trị dòng tiền không tốt sẽ gây thiếu tiền mặt. Những khoản nợ ngân hàng đến hạn phải trả hay những khoản phải thanh toán cho những nhà cung cấp thì doanh nghiệp sẽ đứng trước bờ vực phá sản và có thể bị khởi kiện bất cứ lúc nào. 

Trong một số trường hợp thì đối lập với sự thiếu hút tiền mặt thì việc doanh nghiệp thừa nhiều tiền mặt quá cũng tiểm ẩn những nguy cơ không tốt. Sự dư thừa tiền mặt ở mọi thời điểm chỉ cho thấy tiền mặt trong doanh nghiệp đang không được sử dụng một cách hiệu quả mà thôi. 

Khi doanh nghiệp vẫn đang phải đi vay vốn từ bên ngoài và đang phải trả lãi suất mà lượng tiền mặt trong doanh nghiệp lại dư thừa nhiều chỉ thể hiện cho chúng ta thấy doanh nghiệp đang có những hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp yếu kém. 

Lập kế hoạch dòng tiền trong doanh nghiệp như thế nào?

Việc lập kế hoạch dòng tiền là việc dự đoán trước được dòng tiền ra và dòng tiền vào doanh nghiệp sẽ phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Việc này nhằm xác định được số tiền thừa và thiếu để đưa ra những hành động hợp lý nhằm tạo ra được sư cân bằng thu và chi trong doanh nghiệp.

Các bước lập kế hoạch dòng tiền

1. Dự đoán dòng tiền vào doanh nghiệp

Để việc dự đoán dòng tiền vào doanh nghiệp được thuận tiện thì người ta thường chia dòng tiền vào doanh nghiệp thành ba loại như sau:

+ Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Đây là dòng tiền nhận được chủ yếu từ những hoạt động mà doanh thu được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Đó có thể là tiền thu từ những dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tiền bán hàng hóa, tiền thu hồi nợ từ khách hàng. 

Dự báo dòng tiền từ những hoạt động này khá dễ dàng bởi hoàn toàn có thể căn cứ vào các cách bán hàng, các hình thức thanh toán, các chính sách bán chịu cũng như chính sách chiết khấu, thời gian thu hồi nợ thanh toán từ khách hàng.

+ Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư: Đây là những khoản tiền thu được từ những hoạt động đầu tư vào những đơn vị khác, cũng có thể là tiền do nhượng lại hoặc bán thanh lý các tải sản, tiền thu hồi cho vay.

Để dự báo dòng tiền của những hoạt động này là xuất phát từ những hoạt động thanh lý tài sản cũng như chính sách thu hồi vốn đầu tư tài chính.

+ Dòng tiền từ những hoạt động đầu tư tài chính: Đây là những khoản tiền mà các chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ góp thêm vốn bằng tiền mặt, tiền từ vay vốn hay những hoạt động phát hành cổ phiếu.

Dự đoán dòng tiền này cần xuất phát từ những khả năng vay nợ mới cũng như chiến lược phát hành chứng khoán để huy động vốn.

Dự báo dòng tiền ra vào

Dự đoán dòng tiền ra và vào doanh nghiệp

2. Dự đoán dòng tiền ra

Dòng tiền ra là những khoản cần phải chi tiêu từ những hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Dòng tiền ra này chúng ta có thể chia làm ba loại như sau

+ Dòng tiền ra bởi các hoạt động kinh doanh: Đây là các khoản chi tiêu bằng tiền cho các hoạt động kinh doanh mà tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp. Đó có thể là tiền trả cho những nhà cung cấp vật tư, các loại tiền dịch vụ, tiền lương người lao động, các khoản tiền phải nộp vào ngân sách bắt buộc, những khoản tiền marketing và quảng cáo, tiền trả lãi vay vốn kinh doanh cũng như tiền chi tiêu cho việc quản lý doanh nghiệp.

Để dự đoán dòng tiền ra này thì cơ sở để dự đoán là dựa trên những quy luật mua hàng và trả nợ của doanh nghiệp, dự trữ hàng tồn kho, các dự toán về quỹ lương và bảo hiểm, các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp.

+ Dòng tiền ra bởi các hoạt động đầu tư: Toàn bộ những khoản tiền cần phải chi tiêu cho những hoạt động xây dựng và mua sắm tài sản cố định như nhà xưởng và máy móc thiết bị. Tiền đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp cũng như tiền đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác, tiền cho vay.

Để dự đoán được dòng tiền lĩnh vực này thì phải dựa trên những nhu cầu đầu tư tài sản cố định vào các hoạt động của doanh nghiệp và các chiến lược đầu tư góp vốn ra bên ngoài.

+ Dòng tiền ra bởi các hoạt động tài chính: Các khoản tiền này là những khoản tiền trả nợ gốc mà doanh nghiệp đã vay đến kỳ thanh toán, tiền trả nợ thuê các đơn vị cho thuê tài chính, tiền lãi phải trả cho các nhà đầu tư vốn vào doanh nghiệp.

Dòng tiền này được dự đoán từ các hoạt động theo nhu cầu trả nợ các hợp đồng tín dụng hiện hành, từ chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

3. Bước số 3 này cần tính dòng tiền thuần của doanh nghiệp

Để tính dòng tiền thuần thì bạn cần tính phần chênh lệch giữa dòng tiền vào so với dòng tiền ra trong cùng một kỳ mà doanh nghiệp sử dụng cũng như thu được.

4. Tính số dư tiền cuối cùng của kỳ và số tiền thiếu hoặc thừa

Công thức để tính số tiền dư cuối kỳ đó là 

Số tiền dư cuối kỳ = Số tiền đầu kỳ + dòng tiền thuần trong kỳ

Khi tính được số dư cuối kỳ thì từ đó các bạn đối chiếu với số dư cần thiết và xác định số vốn bằng tiền thừa hay thiếu hụt bằng số tiền chênh lệch giữa các số tiền cuối kỳ với số dư cần thiết.

5. Đưa ra những giải pháp phù hợp để xử lý tiền thừa hoặc thiếu

Nếu thiếu hút vốn thì cần phải sử dụng những biện pháp phù hợp để có thể có được sự cân bằng về dòng tiền như bạn có thể xem xét khả năng đi vay vốn hoặc tăng khả năng thu hồi nợ cũng như thắt chặt hơn những khoản chi tiêu không cần thiết trong doanh nghiệp.

Trong trường hợp dư vốn thì cần xem xét những khả năng sử dụng những đồng tiền dư đó để đầu tư hợp lý nhằm gia tăng thêm tiền cho doanh nghiệp.

Các biện pháp xử lý tiền thừa hoặc thiếu đều cần phải tính toán thật kỹ dòng tiền trong doanh nghiệp bởi nếu thay đổi số tiền của một tháng nào đó sẽ có thể ảnh hưởng ngay đến số tiền thừa thiếu ở các kỳ tiếp theo. Cần tính toán và đưa ra những biện pháp điều chỉnh cho đến khi nào dòng tiền ra và vào cân đối mà vẫn đảm bảo mức dự trữ tiền mặt. 

Khi đó thì công việc dự báo sẽ được xem là hoàn tất.

Một số lưu ý cần biết khi lập kế hoạch dòng tiền

Các bạn cần lưu khi lập kế hoạch dòng tiền như cần xem xét và dự kiến được toàn bộ các khoản tiền mà doanh nghiệp có thể thu được trong kỳ. Sẽ cần phân biệt giữa doanh thu của doanh nghiệp vào và dòng tiền vào, giữa những chi phí cho doanh nghiệp và dòng tiền ra.

Luôn cần phải dự kiến được thời điểm mà nhận được các khoản thu bằng tiền và cùng với đó là thời điểm có thể phát sinh những khoản chi tiêu bằng tiền. 

Khi lập kế hoạch dòng tiền với những bước mà Verco vừa chia sẻ trên đây thì người làm dự báo dòng tiền sẽ cần phải nắm chắc được những kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp cũng như chính sách bán chịu, chính sách mua chịu, những chính sách chiết khấu thanh toán, các chính sách nhà đầu tư và các chính sách vay nợ cũng như tín dụng, các phương thức trả nợ của doanh nghiệp.

Để có thể lập kế hoạch và dự báo dòng tiền trong doanh nghiệp dễ dàng và chính xác các bạn có thể tham gia một số khóa học tài chính doanh nghiệp hoặc khóa huấn luyện giám đốc tài chính để được bổ sung những kiến thức đầu đủ về quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp từ chuyên gia tài chính Nguyễn Kim Hùng.

 

 

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận