Mối quan hệ chặt chẽ của thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Mối quan hệ chặt chẽ của thị trường tiền tệ và thị trường vốn

adminquantri

0 Bình luận

13/08/2020

Khi nhắc đến thị trường tài chính, các cá nhân, tổ chức tuyệt đối không thể bỏ qua các chỉ số về thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Đặc biệt là các nhà đầu tư và và doanh nghiệp huy động vốn, nếu muốn thành công chắc chắn không thể bỏ qua được các chỉ số này. Vậy thị trường tiền tệ và thị trường vốn có mối quan hệ như thế nào đến thị trường tài chính?

Mối quan hệ chặt chẽ giữa thị trường tài chính và tiền tệ

Mối quan hệ chặt chẽ giữa thị trường tiền tệ và thị trường tiền tệ

Khái niệm thị trường tiền tệ và thị trường vốn 

Nếu muốn nắm được mối quan hệ  thị trường tiền tệ và thị trường vốn như thế nào thì trước hết phải hiểu được khái niệm về 2 loại hình thị trường cấu thành thị trường tài chính kinh tế này.

Thị trường tiền tệ

Là thị trường ngắn hạn. Hoạt động của thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vì các ngân hàng thương mại là chủ thể quan trọng nhất trong việc thu hút và cung cấp các nguồn vốn ngắn hạn.

Thị trường vốn 

Khác với thị trường tiền tệ, thị trường vốn và thị trường của các khoản vốn dài hạn. Thị trường cung cấp vốn cho các khoản đầu tư dài hạn của chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình. Do thời gian luân chuyển vốn dài hạn hơn so với thị trường tiền tệ nên công cụ trên thị trường vốn có độ rủi ro cao và tất nhiên mức lợi tức cũng sẽ cao hơn.

Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn:

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là hai bộ phận cấu thành nên thị trường tài chính cùng thực hiện một chức năng là cung cấp vốn cho nền kinh tế. Do đó các nghiệp vụ hoạt động ở trên hai thị trường có mối liên quan bổ sung và tác động hỗ tương.

Lãi suất trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng lớn đến việc phát hành và mua bán chứng khoán trên thị trường vốn. Nếu lãi suất của các ngân hàng trả cho người tiết kiệm cao, điều này sẽ khiến cho người tiết kiệm thích gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi suất và rủi ro thấp hơn so với việc đầu tư vào chứng khoán. Mặt khác, các biến đổi về giá cả và lãi suất trên thị trường tiền tệ thường kéo theo các biến đổi trực tiếp trên thị trường vốn như quan hệ cung cầu và giá của cổ phiếu và trái phiếu. 

Chẳng hạn như, một số chứng khoán dài hạn có lãi suất thả nổi, căn cứ để điều chỉnh lãi suất là lãi suất tiền gửi ngắn hạn của ngân hàng. Hay khi định giá của cổ phiếu hay trái phiếu tại một thời điểm bất kỳ nào đó trên thị trường, người ta phải tham khảo lãi suất của ngân hàng được hình thành trên thị trường tiền tệ.

Mối quan hệ chặt chẽ giữa thị trường tài chính và tiền tệ

Giữa lãi suất thị trường và giá của trái phiếu có mối quan hệ tỷ lệ nghịch: khi lãi suất của ngân hàng tăng cao hơn lãi suất trái phiếu, trái phiếu sẽ sụt giá và tình hình ngược lại khi lãi suất ngân hàng hạ xuống hơn lãi trái phiếu.

Ngược lại, các thay đổi về chỉ số giá cổ phiếu của thị trường vốn cũng phản ảnh các hiện tượng tốt hay xấu, đã đang hoặc sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Đối với thị trường vốn, việc duy trì một lãi suất ổn định không thăng trầm quá đáng là cần thiết cho sự ổn định của thị trường.

Trên thực tế, các hoạt động của thị trường tiền tệ và thị trường vốn được thực hiện đồng bộ xen lẫn nhau, tác động và chịu sự ảnh hưởng của nhau, tạo thành cơ cấu hoàn chỉnh của một thị trường tài chính.

Việc phân định thị trường tài chính thành 2 bộ phận là thị trường tiền tệ và thị trường vốn chỉ là biện pháp để tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu từng loại thị trường. Trên thực tế, không phải dễ dàng có thể chỉ ra đâu là khu vực chuyên môn hoá của thị trường tiền tệ và đâu là khu vực chuyên môn hoá của thị trường vốn.

Hai thị trường này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các biến đổi về giá cả, lãi suất trên thị trường tiền tệ thường kéo theo các biến đổi trực tiếp trên thị trường vốn. Ngược lại, các biến đổi về chỉ số chứng khoán hoặc trị giá cổ phiếu của thị trường vốn cũng phản ảnh các hiện tượng tốt xấu đã đang và sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Các chính sách của Nhà nước như chính sách lãi suất, tiền tệ với mục đích phát triển thị trường tiền tệ đồng thời cũng là các yếu tố ngăn cản phạm vi hoạt động của thị trường vốn. Xét trong tương lai, xuất phát từ những đòi hỏi thực tế, không thể tồn tại một thị trường tiền tệ thuần tuý cũng như không thể tồn tài một thị trường vốn thuần tuý mà phải tồn tại một thị trường tài chính bao gồm cả thị trường vốn và thị trường tiền tệ hỗn hợp.

Do đó, các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp cần phải thường xuyên chú ý  nắm bắt các yếu tố xung quanh thị trường tài chính bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Hy vọng với những chia sẻ này, các anh/chị chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết hơn về thị trường tài chính và các kiến thức thực tiễn về tài chính doanh nghiệp thời kỳ 4.0 trong khóa đào tạo: Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp vừa và lớn để hiểu chi tiết hơn về mối quan hệ đặc biệt của thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận