Đại diện Kim Nam Group đề xuất “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19"

Đại diện Kim Nam Group đề xuất “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19"

adminquantri

0 Bình luận

04/06/2020

Tham gia Hội nghị “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19″ , đại diện Kim Nam Group – chủ tịch Nguyễn Kim Hùng đã đại diện hiến kế 5 giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt nam, đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs khắc phục được những vấn đề khó khăn trong thời kỳ hậu Covid-19.

I/ Đại diện Kim Nam Group nhận định về vai trò của Chính phủ và Nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Trong suốt hơn một thập kỷ qua đã, Nhà nước và Chính phủ đã luôn luôn nỗ lực về điều tiết tình hình kinh tế, nền kinh tế rất nhanh chóng kịp thời và đến thời điểm hiện tại đã luôn giữ được sự ổn định kinh tế vĩ mô và đưa Việt Nam nằm trong top các nước tăng trưởng GDP hàng đầu. Và đặc biệt là trải qua hai cuộc khủng hoảng 2008, doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs rất thấu hiểu được rằng trong mỗi cuộc khủng hoảng thì vai trò Chính phủ và Nhà nước rất quan trọng như thế nào và cụ thể hơn là trong thời kỳ Covid, một cuộc khủng hoảng chưa bao giờ có trong tiền sử lịch sử.

Đại diện Kim Nam Group đề xuất “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19"

Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đã tạm thời đã kiểm soát được hoàn toàn dịch bệnh Covid tại Việt Nam. Đây là một trong những điều rất quan trọng bởi vì đối với con mắt của các Nhà đầu tư, các Doanh nhân, Doanh nghiệp tư nhân chúng tôi thì yếu tố ổn định kinh tế vĩ mô sẽ tạo ra một niềm tin rất lớn trước khi quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, tình hình về cải cách thủ tục hành chính cũng như việc đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến điều kiện kinh doanh cũng làm cho yếu tố niềm tin cũng được gia tăng.

Tham khảo: Hội nghị “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19″

II/ Đề xuất cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19

Đưng ở góc độ là một doanh nghiệp đang hoạt động và chịu ảnh hưởng do đại dịch của Covid-19. Đại diện Tập Đoàn Kim Nam và Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ông Nguyễn Kim Hùng đã trình bày một số các giải pháp có thể được gọi là đóng góp hoặc có thể gọi là Hiến kế cho Chính phủ:

1. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia về quản trị phù hợp với từng đối tượng chủ thể kinh doanh

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), hiện nay Việt Nam có hơn 600.000 doanh nghiệp SME, chiếm hơn 90% tổng số DN cả nước và hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, dựa trên thực tế hoạt động cho thấy các DNNVV vẫn tiếp tục bộc lộ một số vấn đề đáng lo ngại về tình hình phát triển doanh nghiệp cũng như gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, đặc biệt phải kể đến những khó khăn về vốn, về thị trường, về quản lý và quản trị doanh nghiệp. 

Mục đích:

 • Đối với các doanh nghiệp: Tự tham chiếu, đánh giá và hoàn thiện bản thân doanh nghiệp Đối với Chính phủ: Đưa ra những chính sách sát sườn hơn và cụ thể hơn.

 • Đối với các đối tượng chưa đạt tiêu chuẩn cần đưa ra các chính sách nâng đỡ dìu dắt,.. đối với đối tượng đã đạt các tiêu chuẩn nên đưa ra các chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển. 

Đơn vị Đầu mối: Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Tích hợp công dịch vụ công của Chính phủ. 

2. Ban hành cơ chế Sandbox cho lĩnh vực Fintech

Thực tế hiện nay đang tồn tại thực trạng là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh rất khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.  Ban hành cơ chế Sandbox cho lĩnh vực Fintech (trong đó có Kết nối vốn qua nền tảng công nghệ – P2P Lending, các nền tảng Fintech thuê mua tài chính, bảo hiểm và các hoạt động tái bảo hiểm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp thanh toán số, mobile money,..).

đại diện kim nam group đề xuất hiện kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19

 

Bao gồm các thủ tục thể chế, chính sách cho thị trường vốn thứ cấp này. Đồng thời làm rõ các đối tượng, các quy trình, trình tự đăng ký cho một doanh nghiệp được tham gia. Được tích hợp vào cổng dịch vụ trực tuyến của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện thí điểm có sự kiểm soát của Nhà nước và không hình sự hóa mọi hoạt động trong quá trình thí điểm.

Mục đích:

 • Giải quyết vấn đề tiếp cận vốn cho Doanh nghiệp 

 • Khai thác tối ưu các nguồn lực về vốn trong dân, các nguồn vốn dư thừa tại một thời điểm nhất định tại từng Doanh nghiệp. 

 • Làm chủ được công nghệ

 • Giảm áp lực cho hệ thống tài chính Trung ương 

Đầu mối thực hiện: Ngân hàng nhà nước, Bộ Khoa học Công nghệ 

3. Xây dựng hệ sinh thái số cho cộng đồng Doanh nghiệp, Truyền thông, đào tạo tư duy chuyển đổi số.

Cộng đồng Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang thiếu môi trường kinh doanh trên không gian số. Mặc dù hiện nay vấn đề số hóa, chuyển đổi số đang được đề cập đến rất nhiều, tuy nhiên để hoàn toàn nắm được việc số hóa là gì? chuyển đổi số là gì? một cách cụ thể rõ ràng thì giới chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như còn rất mơ hồ. 

 • Đề xuất: 

– Xây dựng hệ sinh thái số cho cộng đồng Doanh nghiệp. Truyền thông, đào tạo tư duy chuyển đổi số. Chợ thương mại điện tử tích hợp các giải pháp số cho doanh nghiệp: Đặt gian hàng, CRM, logistic, thanh toán điện tử, chữ ký số,… 

– Đề nghị Chính phủ nâng trần lãi suất lên 30% trong Nghị định số 20, để doanh nghiệp được hạch toán chi phí hợp lệ 

• Mục đích:

– Thúc đẩy chuyển đổi số, thay đổi tư duy doanh nghiệp. Số hóa để chuyển đổi từ cách làm việc bằng tay sang cách làm việc bằng máy. 

– Hệ thống doanh nghiệp bài bản, hoạt động minh bạch 

– Đánh giá nền kinh tế theo thời gian thực (realtime)

– Giảm thiểu những công đoạn trung gian trong kinh doanh 

 • Đầu mối thực hiện: Bộ khoa học công nghệ chủ trì

4. Xây dựng bộ luật riêng cho các hộ kinh doanh cá thể, có tính thúc đẩy hộ

Trong Hội nghị ngày hôm nay cũng có đại diện cho đầu các chuỗi cung ứng các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa và cả các hộ kinh doanh, theo thống kê đến hiện tại có khoảng trên 5 triệu Hộ kinh doanh cá thể, trong đó có rất nhiều hộ kinh doanh đạt mức doanh thu rất lớn và rất mong muốn trở thành Doanh nghiệp để đóng góp cho đất nước. 

 • Đề xuất: Xây dựng bộ luật riêng cho các hộ kinh doanh cá thể, có tính thúc đẩy hộ

kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Cụ thể: Miễn giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp tối thiểu 1 năm cho Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, 3 năm tiếp theo giảm thuế TNDN %, 3 năm tiếp theo nữa cho phép nợ thuế TNDN nhưng có trả lãi với lãi suất tượng trưng là 0% hoặc các ưu đãi về mua bán đất, bàn giao tài sản,…Các ưu đãi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên Doanh nghiệp đồng thời áp dụng luôn số hóa hoạt động sản xuất kinh doanh,.. 

 • Mục đích: 

– Nâng cao An sinh xã hội cho Người lao động 

– Tránh sự mất cân bằng trong các vấn đề về Thuế, phí đối với quy mô hộ kinh doanh và quy mô doanh nghiệp

– Nuôi dưỡng nguồn thu trong tương lai

– Truyền nhân sang thế hệ kế thừa 

 • Đầu mối thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

5. Cần xây dựng một cơ chế đặc thù riêng, chính sách đặc biệt riêng dành cho các doanh nhân.

Đại diện Kim Nam Group đề xuất “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19"

 

Cần xây dựng một cơ chế đặc thù riêng, chính sách đặc biệt riêng dành cho các doanh nhân.  Ban hành hệ thống Vinh danh Doanh nhân cấp Quốc gia” dựa trên nền tảng số hóa, được đánh giá dựa trên các tiêu chí đóng góp của Doanh nhân như:

– Số Thuế đóng/năm 

– Số lao động/năm

– Trách nhiệm xã hội/năm

– Các yếu tố khác

Dựa trên cơ sở này, sẽ đưa ra những chính sách ưu đãi dành riêng cho doanh nhân. Để công nhận và vinh danh những đóng góp của Doanh nhân cho nền Kinh tế.

 • Triển khai Hệ thống “Thẻ doanh nhân Việt Nam” do Chính Phủ ban ngành, được sử dụng vào các tiện ích như:

 • Dịch vụ công 

 • Chăm sóc sức khỏe 

 • Ưu đãi xúc tiến thương mại 

 • Đất đai

 • Thuế – Bảo hiểm

Dựa vào các tiêu chí và mức độ đóng góp sẽ phân loại Doanh nhân theo các hạng thẻ (Kim Cương, Vàng, Bạc,…). mỗi hạng thẻ tương ứng với các quyền lợi nhất định. Việc này giúp kích thích tầng lớp Doanh nhân, từ đó tạo động lực cho họ đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Đất nước.

Kim Nam Group cũng như các Doanh nghiệp tư nhân khác với khát vọng, hoài bão muốn đóng góp, cống hiến sức mình cho Đất nước, xây dựng một Việt Nam Hùng cường. Hội nghị này là một trong những điều giúp cho chúng tôi tạo động lực để tiếp tục đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm các giá trị gia tăng cho Đất nước. Và cũng hy vọng rằng thông qua Hội nghị, các điều kiện kinh doanh của Việt Nam càng ngày càng được minh bạch hơn và các thủ tục kinh doanh sẽ giảm bớt hơn để Doanh nghiệp có thể phát huy được nội lực của mình.

Hy vọng rằng là các tâm tư tình cảm nguyện vọng của đại diện doanh nghiệp SMEs Việt Nam và Kim Nam Group được ông Nguyễn Kim Hùng chia sẻ sẽ được Bộ trưởng lắng nghe và đưa ra được những giải pháp phù hợp nhất, thiết thực nhất cho cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam. 

 Xem thêm: “Hiến kế” cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn, tạo “bệ phóng” giúp doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận