Các thông tin chính trong một bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính

Các thông tin chính trong một bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính

adminquantri

0 Bình luận

05/07/2018

Các thông tin chính trong bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ cần những thông tin gì. Xin mời các bạn cùng Verco đọc bài viết này để nắm được trong một bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ cần những thông tin gì.

Những thông tin chính có trong báo cáo tài chính

Một doanh nghiệp cần phải cung cấp những thông tin sau đây trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính:

a, Đối với mỗi loại cổ phiếu (Share or Stock)

(i) Số cổ phiếu được phép phát hành;

(ii) Số cổ phiếu đã được phát hành và được góp vốn đầy đủ và số cổ phiếu đã được phát hành nhưng chưa được góp vốn đầy đủ.

(iii) Mệnh giá (par value) của cổ phiếu hoặc các cổ phiếu không có mệnh giá;

(iv) Phần đối chiếu số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đầu và cuối niên độ;

(v) Các quyền lợi, ưu đãi và hạn chế gắn liền với cổ phiếu, kể cả những hạn chế trong việc phân phối cổ tức và việc trả lại vốn góp;

(vi) Các cổ phiếu do chính doanh nghiệp nắm giữ (treatury stocks) hoặc do các công ty con, công ty liên kết của doanh nghiệp nắm giữ;

(vii) Các cổ phiếu được dự trữ để phát hành theo các cách lựa chọn và các hợp đồng bán hàng, bao gồm điều khoản và số liệu bằng tiền;

b, Phần mô tả tính chất và mục đích của mỗi khoản dự trữ trong vốn chủ sở hữu;

c, Phần cổ tức đã được đề xuất (proposal), hoặc được công bố (Declared) sau ngày lập Bảng cân đối kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành;

d, Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận.

Một doanh nghiệp không có vốn cổ phần, như công ty hợp danh, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn cần phải cung cấp những thông tin tương đương với các thông tin được yêu cầu trên đây, phản ánh những biến động của các loại vốn góp khác nhau trong suốt niên độ, cũng như các quyền lợi, ưu đãi và hạn chế gắn liền với mỗi loại vốn góp.

Hy vọng những thông tin Verco cung cấp trên đây sẽ giúp các bạn nắm rõ và làm báo cáo tài chính dễ dàng. Hãy theo dõi Verco.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận