Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn

adminquantri

0 Bình luận

08/08/2020

Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư (gồm cả chủ nợ và chủ sở hữu) đối với số vốn mà doanh nghiệp huy động cho một dự án đầu tư hay một kế hoạch kinh doanh nhất định. 

Xét về bản chất, chi phí sử dụng vốn chính là chi phí cơ hội của nhà đầu tư vốn.

Đặc điểm của chi phí sử dụng vốn

  • Chi phí sử dụng vốn dựa trên các quy luật của thị trường

  • Chi phí sử dụng vốn được xem xét trên cơ sở mức độ rủi ro của một dự án đầu tư cụ thể

  • Chi phí sử dụng vốn thường được phản ánh bằng tỷ lệ %

  • Chi phí sử dụng vốn phản ánh mức lãi suất danh nghĩa mà nhà đầu tư đòi hỏi đối với số vốn khi họ đầu tư vào doanh nghiệp dưới dạng cho doanh nghiệp vay vốn hay góp vốn

  • Chi phí sử dụng vốn phản ánh mức sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư ở hiện tại chứ không phải dựa trên đòi hỏi của nhà đầu tư trong quá khứ

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn.

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn

Nhân tố khách quan

Lãi suất thị trường: Khi lãi suất thị trường ở mức cao thì tỷ suất sinh lời đòi hỏi của các nhà đầu tư cũng cao, do đó chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng cao và ngược lại.

Chính sách thuế thu nhập thu nhập: Do lãi vay được tính vào chi phí làm giảm trừ khoản thu nhập chịu thuế, dẫn đến giảm số thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp. Vì vậy, lãi vay đưa lại khoản lợi về thuế, nếu thuế suất cao khoản lợi về thuế lớn làm giảm chi phí sử dụng vốn vay và ngược lại. khóa học xuất nhập khẩu

Nhân tố chủ quan

Chính sách đầu tư: Nếu công ty thực hiện chính sách đầu tư vào những tài sản có mức độ rủi ro cao thì tỷ suất sinh lời đòi hỏi của các nhà đầu tư cũng cao và ngược lại. Do đó, cũng làm cho chi phí sử dụng vốn thay đổi.

Chính sách tài trợ: Khi doanh nghiệp huy động vốn vay nhiều sẽ làm tăng rủi ro tài chính đối với khoản vốn của các nhà đầu tư, điều đó kéo theo sự gia tăng chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn

Chính sách cổ tức: Chính sách cổ tức của công ty quyết định quy mô lợi nhuận tái đầu tư nhiều hay ít. Nếu tái đầu tư nhiều, doanh nghiệp hạn chế phải huy động vốn từ bên ngoài có chi phí sử dụng vốn cao hơn. Chi phí sử dụng vốn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Hay nói cách khác thì chi phí sử dụng vốn là cơ hội để nhà đầu tư lựa chọn doanh nghiệp đầu tư. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải hoạch định chi phí sử dụng vốn tối ưu để tận dụng những ưu thế trong huy động vốn, phát triển doanh nghiệp.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận