BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

adminquantri

0 Bình luận

17/07/2018

Đến lúc này, ta vẫn chỉ mới xem xét riêng bảng cân đối kế toán. Nhưng đến đây xin tiết lộ với bạn một trong những bí mật được giữ kín nhất của thế giới báo cáo tài chính: một thay đổi trong báo cáo này gần như luôn ảnh hưởng đến báo cáo kia. Vì vậy, khi quản lý báo cáo kết quả kinh doanh, cũng là lúc bạn đồng thời tác động đến bảng cân đối kế toán.

TÁC ĐỘNG CỦA LỢI NHUẬN LÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Để thấy được mối quan hệ giữa lợi nhuận (từ báo cáo kết quả kinh doanh) và vốn chủ sở hữu (được thể hiện trên bảng cân đối kế toán), chúng ta sẽ tìm hiểu một số ví dụ. Dưới đây là một bảng cân đối kế toán đã được giản lược hết sức của một doanh nghiệp mới toanh (và rất nhỏ!):

Tài sản

Tiền mặt 25 đô-la Khoản phải thu 0 Tổng tài sản 25 đô-la

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Các khoản phải trả 0 đô-la Vốn chủ sở hữu 25 đô-la

Giả sử chúng ta điều hành doanh nghiệp này trong một tháng. Chúng ta

mua 50 đô-la linh kiện và nguyên vật liệu, rồi dùng chúng để sản xuất và bán được 100 đô-la thành phẩm. Chúng ta cũng phải chịu 25 đô-la cho các chi phí khác. Báo cáo kết quả kinh doanh của tháng đó sẽ có dạng như sau:

Doanh thu 100 đô-la Giá vốn hàng bán 50 Lợi nhuận gộp 50

Tất cả các khoản chi 25 Lợi nhuận thuần 25 đô-la

Giờ thì: điều gì sẽ thay đổi trên bảng cân đối kế toán?

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận