5 câu hỏi dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân hôm nay

5 câu hỏi dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân hôm nay

adminquantri

0 Bình luận

06/06/2022

Theo đánh giá của PwC, năm khuynh hướng tác động toàn cầu (gọi tắt là ADAPT) vẫn tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược và chương trình hoạt động lâu dài của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, các doanh nghiệp tư nhân cần phải vừa giải quyết các vấn đề cấp bách; trong khi vẫn phải tập trung quan sát các xu hướng toàn cầu đang diễn ra. Một vài vấn đề mới nổi (biến đổi khí hậu), trong khi một số lại là vấn đề đã từ rất lâu không xuất hiện (lạm phát).

5 câu hỏi dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân hôm nay

Để giải quyết những thách thức này và kiến tạo giá trị bền vững trong bối cảnh hiện nay, nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần xem xét trả lời năm câu hỏi quan trọng sau:

Khả năng bao quát của doanh nghiệp trong việc phát hiện các vấn đề trước mắt mà vẫn đáp ứng mục tiêu lâu dài?

Chẳng hạn như việc xem xét tác động ngắn hạn của ‘khủng hoảng lao động’’ cùng với vấn đề dài hạn về xác định số lượng lao động phù hợp cho doanh nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào tuyển dụng nhân sự y như cũ bù đắp thiếu hụt lao động, doanh nghiệp có thể xem đây là cơ hội để lên kế hoạch nhân sự dài hạn. Hãy cân nhắc về những kỹ năng bạn sẽ cần trong tương lai và bắt đầu thay thế những người nghỉ việc bằng nhân lực mới có đa kỹ năng khác nhau. Hoặc nhân cơ hội này, hãy cho những nhân viên hiện tại tái đào tạo và nâng cao kỹ năng mới trong công việc.

Ai trong doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cho những vấn đề trọng yếu bao gồm ESG?

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định ai chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề lớn này. Các công ty niêm yết có thể có Giám đốc Phát triển bền vững để quản lý chiến lược ESG của công ty; hoặc Giám đốc Công nghệ để giám sát việc đầu tư và triển khai công nghệ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân có thể chưa có nhu cầu hoặc thiếu ngân sách để sử dụng những vai trò cụ thể như vậy.

Ví dụ như ESG, hiện vẫn không rõ ai sẽ chịu trách nhiệm với một vấn đề quan trọng như vậy. Chúng tôi tin rằng mỗi vấn đề này đều tạo cơ hội cho những người khác nhau đảm nhận những trách nhiệm lãnh đạo mới. ESG cũng có thể là cơ hội để cho Giám đốc Tài chính dẫn dắt. Họ có kinh nghiệm trong việc thiết lập hệ thống và quy trình giám sát, báo cáo. Họ có chuyên môn trong việc quản lý chi phí và giới thiệu các chương trình đổi mới. Họ cũng có đủ thẩm quyền để thúc đẩy sự đổi mới.

Xác định kiến ​​thức chuyên môn ở đâu để giúp đưa ra các quyết định sáng suốt và giải quyết các vấn đề phức tạp hiện nay?

Một trong những khó khăn mà các doanh nghiệp tư nhân có thể gặp phải so với các công ty niêm yết là khả năng tiếp cận kiến thức chuyên môn, thông tin cần thiết, ý kiến chuyên gia để đưa ra các quyết định tức thời và đúng đắn.

Chúng tôi tin rằng đây là một cơ hội tốt để xem xét lực lượng lao động và xem xét các phương thức ký hợp đồng sử dụng lao động đối với các kỹ năng, chuyên môn khác nhau. Một cách khác để tìm kiếm những chuyên gia này là thông qua cộng đồng địa phương. Việc tận dụng các hiệp hội doanh nghiệp địa phương hoặc các tổ chức học thuật có thể phát hiện ra nhân tài.

Đồng thời, hãy cân nhắc sử dụng thành viên thế hệ kế nghiệp (còn gọi là NextGen). Đây là nhóm thuộc thế hệ Millennials hoặc Gen Z, có kiến thức và kỹ năng số mà chưa được tận dụng.

Số hóa sẽ là chìa khóa để giải quyết mọi thách thức – nhưng làm thế nào chúng ta đảm bảo các khoản đầu tư vào công nghệ mang lại những kết quả chúng ta mong muốn, bao gồm cả con người?

Một trong những lợi thế về công nghệ mà các doanh nghiệp tư nhân có được là khả năng hoạt động với tầm nhìn dài hạn. Không giống như các công ty niêm yết, các doanh nghiệp tư nhân không bị ràng buộc bởi các yêu cầu từ thị trường và các bên liên quan, đòi hỏi doanh nghiệp đưa ra hành động ngắn hạn. Khả năng cân nhắc về mặt lâu dài giúp doanh nghiệp tư nhân dễ dàng đầu tư vào công nghệ, thúc đẩy sự đổi mới.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần đa dạng như thế nào để giải quyết các thách thức?

Phong cách lãnh đạo trước đây cần phải thích ứng với những yêu cầu khác nhau của hôm nay. Bài viết Sáu nghịch lý của nhà lãnh đạo chỉ ra các nghịch lý mà các nhà lãnh đạo phải đối diện hiện tại và trong tương lai. Khi xem xét thành phần của hội đồng quản trị hoặc đội ngũ lãnh đạo cấp cao, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần xác định thế mạnh của họ trong số những nghịch lý này; và sau đó chỉ định những người khác có thể bổ sung cho họ.

Ví dụ, một nghịch lý đặc biệt có liên quan đối với các doanh nghiệp tư nhân là “các nhà đổi mới truyền thống”. Đây là người tôn trọng quá khứ trong khi quyết định những gì cần cho tương lai. Nhà lãnh đạo đổi mới đã có kinh nghiệm nhận ra rằng đổi mới không nhất thiết phải luôn là “hoàn toàn mới” mà phải phù hợp và xây dựng dựa trên lịch sử và truyền thống của công ty.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận