tài chính doanh nghiệp

Đòn bẩy tài chính – Phá tan rào cản chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs

25/07/2022

Yếu kém về vốn, bài toán tài chính doanh nghiệp chưa được giải khai chính là một trong những rào cản lớn nhất trong hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này,  doanh nghiệp...

Xem chi tiết