P2P lending

P2P Lending- Khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

05/08/2022

Việt Nam có khoảng 870.000 doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Doanh nghiệp SME sử dụng 70% lực lượng lao động, đóng góp khoảng 45% GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách,...

Xem chi tiết