khoá học

Khóa huấn luyện “Chìa khoá tài chính doanh nghiệp”

07/07/2022

Vì sao chủ doanh nghiệp cần phải hoạch định chiến lược tài chính dài hạn và biết cách quản trị doanh nghiệp theo từng giai đoạn phát triển?    Hoạch định tài chính thúc đẩy các nhà quản trị...

Xem chi tiết