huy động vốn

Doanh nghiệp Việt nói gì về mô hình huy động vốn P2P Lending?

25/07/2022

Mô hình huy động vốn P2P Lending là hình thức huy động vốn 4.0 đã được áp dụng tại rất nhiều doanh nghiệp trên trên các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Tuy nhiên, đây vẫn...

Xem chi tiết