hợp tác xã

Gỡ khó giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp 

27/08/2022

Sau 3 tháng thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các Ngân hàng mới giải ngân được 1,5 tỷ đồng.  Mới đây, Phó Thủ...

Xem chi tiết