chìa khoá tài chính doanh nghiệp

VERCO tổ chức khóa huấn luyện “Chìa khoá tài chính doanh nghiệp” tại Hà Nội

29/08/2022

Trong 3 ngày từ 26 -28/8/2022 Công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp Việt VERCO đã tổ chức thành công khoá huấn luyện “Chìa khoá tài chính doanh nghiệp”.  “Chìa khoá tài chính doanh nghiệp” là một...

Xem chi tiết