Hoạt động

Các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng khối doanh nghiệp

DIỄN ĐÀN BLOCKCHAIN- XU HƯỚNG VÀ TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN

14/06/2018

VERCO luôn trau dồi kiến thức, đi cùng với xu thế để đem lại cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam những giải pháp quản trị doanh nghiệp: – Ứng dụng blockchain cho hệ sinh...

Xem chi tiết