thời hạn nộp thuế

Lần thứ tư Chính phủ quyết định nới thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp 

10/06/2022

Lần thứ tư Chính phủ quyết định nới thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, người dân phục hồi sau dịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 34/2022/NĐ-CP...

Xem chi tiết